Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Aaronart.

Persoonsgegevens.
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van bestelde artikelen en mailingbestand. Wij respecteren uw privacy en dragen zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Deze worden nooit aan derden doorgegeven.

Betalingsvoorwaarden.
Alle prijzen zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten.
Betaling dient vooraf plaats te vinden.
Bij het bevestigen van de bestelling heeft u een betalingsverplichting!
Bij uitblijven van betaling van de bestelde artikelen, volgt ook geen levering.
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van prijsveranderingen.

Levering
Levering vindt altijd pas plaats na ontvangst van betaling. Nadat de betaling is voldaan streven wij ernaar bestelde artikelen zo snel mogelijk als digitaal Pdf-bestand op het door u opgegeven mailadres te leveren, mocht dit onverhoopt niet lukken dan krijgt u daarvan altijd bericht.
De bestelling kunt u niet afhalen bij Aaronart te Akkrum.

Herroepingsrecht
Het herroepingsrecht geldt niet voor geleverde digitale PDF-patronen.

Aansprakelijkheid
Aaronart is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de consument, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Aaronart.
Bestelde artikelen worden als Pdf-bestand via de mail naar de koper verstuurd. Alle zendingen zijn voor risico van de koper.
Aaronart kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade, ongemak e.d. door toedoen van digitale verzendsystemen van derden of derden.
Aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
Aaronart kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele zet- of drukfouten in haar website, foto’s van artikelen die in werkelijkheid afwijken van kleur, verstrekte product gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
Foto`s die op onze site staan kunnen afwijken van kleur en of het origineel.

Overmacht
In geval van overmacht is Aaronart niet gehouden aan haar verplichtingen, respectievelijk worden de verplichtingen opgeschort zolang de overmacht voortduurt.

Geschillen
Op overeenkomsten tussen Aaronart en de koper van artikelen van Aaronart waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper in het buitenland woonachtig is.

Wijzings Recht
Aaronart behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.
Aaronart behoudt zich het recht, indien nodig, een bestelling ongedaan te maken, zonder rede van opgaven!

Intellectueel eigendom
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de borduurpatronen op de website liggen bij Aaronart.
Borduurpatronen op de website waar intellectueel eigendom op rust mogen alleen in huislijke kring worden gebruikt.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze borduurpatronen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Aaronart, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Alle rechten voorbehouden.

Aaronart.
Gevestigd te Akkrum
KvK: 09209775